Umowa o pracę na czas określony – kiedy musi przekształcić się w umowę bezterminową?

  • 30.10.2018, 09:00
  • Grupa Tipmedia
Umowa o pracę na czas określony – kiedy musi przekształcić się w umowę…
Większość pracowników ceni sobie przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa finansowego, jaką bez wątpienia daje umowa o pracę na czas nieokreślony. Jej zawarcie wiąże się ze ściśle określnymi zasadami, które obowiązują pracodawcę. Mają one ograniczyć sytuacje niekorzystne dla pracownika oraz nadużycia związane z niechęcią pracodawców do zatrudniania osób z wykorzystaniem tej właśnie formy prawnej.

Jakie zasady wiążą się z podpisaniem umowy na czas nieokreślony?

Umowa na czas określony może być zawierana jedynie na łączny czas nieprzekraczający 33 miesięcy (zasada 3 do 33). Po upływie terminu umowa na czas określony staje się samoistnie umową o pracę na czas nieokreślony. Definiuje to art. 251 Kodeksu pracy. Ponadto, nie ma możliwości zawarcia czwartej umowy na czas określony – można to zrobić maksymalnie 3 razy. Więcej na ten temat przeczytaj tutaj.

 

Terminy wypowiedzenia umowy o pracę – od czego zależą?

W sytuacji, gdy staż pracownika wynosi pół roku, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Pracownik, który ma staż dłuższy niż pół roku, lecz nie dłuższy niż 3 lata, musi zostać poinformowany o wypowiedzeniu miesiąc wcześniej przez swojego pracodawcę. Natomiast po 3-letnim stażu pracy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

 

Umowa o pracę na okres próbny a ciąża

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 22 lutego 2016 roku, okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu pracy osoby zatrudnionej u danego pracodawcy. Umowa na czas próbny nie wlicza się do opisanej wcześniej zasady 3 do 33. Umowa okresowa zawarta z pracownicą, która podczas okresu próbnego zajdzie w ciążę rządzi się swoimi prawami. Z punktu widzenia pracownicy najważniejsze jest to, który miesiąc ciąży przypadnie w momencie, kiedy kończy jej się okres próbny. Jeżeli ten dzień przypada po upływie 12. tygodnia ciąży (3 miesiąca ciąży), umowa przedłuży się aż do dnia porodu. W takiej sytuacji pracownica ma pełne prawo do L4, a także prawo do zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

 

Umowa o pracę na czas określony a ciąża

Umowa na czas określony zawarta z kobietą będącą w co najmniej 3. miesiącu ciąży, jest automatycznie przedłużona do czasu trwania porodu. W tej sytuacji zwolnienie lekarskie wiąże się z przysługiwaniem zasiłku chorobowego w pełnej wysokości. Jeżeli umowa na czas określony skończy się w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, świeżo upieczona mama wciąż ma prawo do zasiłku, co jest rozwiązaniem korzystnym dla pracownicy.

Artykuł powstał we współpracy z blogiem Pewny-Prawnik.

Grupa Tipmedia
Podziel się: